Walne Zebranie LOT KOCIEWIE

12 czerwca 2019 roku w Fabryce Sztuk  odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE. Przewodniczącą obrad została Magdalena Olszewska Wiceprezes LOT KOCIEWIE, a na protokolanta wybrano Piotra Kończewskiego Dyrektora Biura LOT KOCIEWIE.

Następnie, Dyrektor Biura przedstawił p informację o działalności Biura w ostatnim okresie. Poinformował zebranych o przystąpieniu do stowarzyszenia dwóch gmin: Skarszewy i Warlubie. W dalszej części była mowa o odzyskaniu certyfikacji przez Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej, a także o aktywności Biura LOT KOCIEWIE tj. udziału w targach turystycznych, angażowaniu się w przedsięwzięcia (Kociewskie Uciechy i Święto Kociewia). 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu LOT KOCIEWIE przedstawił Sławomir Janicki. Po jego odczytaniu przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałami dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie, Walne Zebranie przedyskutowało sprawy finansowe organizacji. Po merytorycznej dyskusji i wymianie argumentów zdecydowano o podwyższeniu składki członkowskiej dla podmiotów samorządowych. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE na rok 2020. Uchwałę glosowało 17 Członków Stowarzyszenia. 15 osób było za, 1 osoba wstrzymała się i 1 osoba była przeciw. Uchwała została przyjęta. Na konic Wiceprezes Magdalena Olszewska zakończyła Walne Zebranie LOT KOCIEWIE życząc wszystkim przyjemnego czasu urlopów i wakacji.

 

protokol-z-walnego-zebrania-lot-kociewie-2019.pdf

uchwala-nr-1-w87-2019.pdf

uchwala-nr-2-w88-2019.pdf

uchwala-nr-3-w89-2019.pdf

Z życia LOT...

12 czerwca 2019 roku w Fabryce Sztuk  odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE. Przewodniczącą obrad została Magdalena Olszewska Wiceprezes LOT KOCIEWIE, a na protokolanta wybrano Piotra Kończewskiego Dyrektora Biura LOT KOCIEWIE.

To słowa, którymi zwracał się Jan Paweł II do zgromadzonych na górze pod Pelplinem w dniu 6 czerwca 1999 r. Dla upamiętnienia tego wydarzenia oraz pobytu kard. Karola Wojtyły w roku 1968 w Piasecznie postanowiono utworzyć szlak turystyczno-pielgrzymkowy ze stacjami informacyjnymi przy kapliczkach przydrożnych na drodze z Pelplina do Piaseczna. Pielgrzymując tym szlakiem będzie można czytać fragmenty papieskiej homilii. 
 

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE postanowiła w tym roku przypomnieć o bohaterskich harcerzach, a w szczególności o Kazimierzu Piechowskim. Współorganizatorem imprezy jest Powiat Tczewski, a wsparcia udziela Fabryka Sztuk, Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba.