Wesoła Stonoga na ścieżce czasu Pelplina-reaktywacja

Stowarzyszenie Wesoła Stonoga z Pelplina w ramach projektu Wesoła Stonoga na ścieżce czasu Pelplina-reaktywacja odnowiło 8 tablic z historią Pelplina usytuowanych przy katedrze i ścieżce pieszo-rowerowej.
Posadowiono 3 nowe stojaki rowerowe (11 miejsc) przy 2 szkołach w Pelplinie- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1. Zdjęcia z realizacji zadania znajdziecie: https://photos.app.goo.gl/LiPwXAb6qVXxFu3WA
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn.: Wesoła Stonoga na ścieżce czasu Pelplina - reaktywacja

mająca na celu: "Umożliwienie mieszkańcom obszaru LGD  ,,Wstęga Kociewia” i turystom poznania dziedzictwa kulturowego Pelplina poprzez aktualizację i odnowienie tablic na edukacyjnej ścieżce historycznej na szlaku spacerowo-rowerowym oraz posadowienie 3 stojaków rowerowych z 9 miejscami na rowery w nowym miejscu pod szkołami

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a uzyskała wsparcie za pośrednictwem LGD "Wstęga Kociewia" w ramach realizacji

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin i Tczew.

 

Planowane wskaźniki realizacji zadania grantowego:

inwestycje punktową infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną - 1 szt.

liczba osób korzystających z infrastruktury- obiekty nowe - 500 osób

 
 

Z życia LOT...

Stowarzyszenie Wesoła Stonoga z Pelplina w ramach projektu Wesoła Stonoga na ścieżce czasu Pelplina-reaktywacja odnowiło 8 tablic z historią Pelplina usytuowanych przy katedrze i ścieżce pieszo-rowerowej.

Kociewie ciężko pracuje na to, by być coraz bardziej rozpoznawalnym regionem w Polsce. Dzięki temu wiele osób wypoczywa w kujawsko-pomorskiej części regionu i poznaje jego atrakcje. Aby w nowy sposób pokazać atrakcyjność Kociewia Świeckiego oraz zachęcić do przyjazdu w tę część regionu Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE organizuje konkurs dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zadaniem uczestników jest przesłanie filmu lub zdjęcia, które w ciekawy sposób ukazują ulubione miejsce na Kociewiu w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Co należy zrobić? To proste!

Na początku grudnia br. zakończył się remont tzw. Organistówki w Osiu. Zabytkowy obiekt, jeden z nielicznych na terenie naszej gminy, został wyremontowany przez lokalną firmę Zakład Stolarski M. i L. Malinowscy z Osia za kwotę 99900zł. Prace przy zabytku obejmowały wymianę poszycia dachowego na dachówkę, tzw. karpiówkę, odbudowę części komina, nowe orynnowanie, uzupełnienie części spoin pomiędzy cegłami elewacji, a także budowę zadaszenia nad wejściem głównym do budynku.